JAARVERSLAG

 

 

FunX in

2016

Met trots presenteren wij ons veertiende jaarverslag. Geen boekwerk maar een interactief magazine met alles waar wij trots op zijn!

 

 

Niels Hoogland – Zendermanager NPO FunX

“HET AFGELOPEN JAAR BEREIKTE NPO FUNX EEN NOG GROTERE GROEP JONGEREN VIA VERSCHILLENDE PLATFORMEN. DE STIJGING IN RADIOBEREIK, DE GROEI VAN HET AANTAL VOLGERS OP SOCIAL MEDIA, EN HET RECORD VAN 1,25 MILJOEN UNIEKE BEZOEKERS OP ONZE FUNX-APP EN WEBSITE BEWIJZEN DAT VEEL JONGE MENSEN FUNX TOF VINDEN. EN DAAR DOEN WE HET VOOR!”

NIELS HOOGLAND – ZENDERMANAGER NPO FUNX. 

MISSIE & VISIE 

FunX bereikt stadsjongeren met aansprekende professioneel gemaakte programma’s, een onderscheidend ‘urban’ muziekformat en een redactionele toon en sfeer. De kracht van het station is dat jongeren zich gemakkelijk met FunX kunnen identificeren. FunX draait hun muziek en biedt een platform voor meningsuiting, dat uiteindelijk weer kan leiden tot meningsvorming. De zender levert een belangrijke bijdrage aan de (sub)culturele identificatie van haar luisteraars: FunX geeft de jonge stadse generatie in Nederland een eigen stem.

FunX-luisteraars zijn, cultureel gezien, zeer divers maar hebben als groep ook veel gemeen. Ze zijn jong en wonen, studeren of werken in de stad. Muziek is een sterk verbindende factor, net als uitgaan, relaties en lifestyle. Over serieuze onderwerpen zoals school, werk, politiek, cultuur, nieuws, familie en religie geven ze graag hun mening. Doordat de programmamakers een afspiegeling zijn van de doelgroep, slaat een zender als FunX aan bij de stadsjongeren. De redactie is dan ook bij uitstek jong, multicultureel en ‘stads’.

ORGANISATIE 

FunX wordt geproduceerd in een samenwerkingsverband van vier entiteiten; FunX BV, Stichting G4 Radio, Stichting FunX en NPO. BNN-VARA, AVRO-TROS, VPRO, NTR en KRO-NCRV zijn de vijf deelnemende landelijke omroepen en lokaal zijn dit Publieke Omroep Amsterdam, Stichting OPEN Rotterdam, Stadsomroep Den Haag en Omroep Utrecht Stichting (RTV Utrecht).

Stichting FunX is de productiemaatschappij die vijf radiozenders produceert: NPO FunX (in opdracht van de deelnemende landelijke omroepen), FunX Amsterdam, FunX Rotterdam, FunX Den Haag en FunX Utrecht (in opdracht van Stichting G4 Radio). Daarnaast worden thema radiostreams en beeldproducties geproduceerd.

NPO is verantwoordelijk voor de coördinatie van de landelijke editie (zender- en sitemanagement) en gezamenlijke activiteiten zoals muzieksamenstelling, de landelijke marketing en evenementen.

FunX Media heeft ten doel lokale gelden te werven uit sales, fondsen en subsidies.

THE SOUND OF THE CITY

LOCATIES 

Op het hoofdkantoor van FunX in Rotterdam is de centrale en lokale Rotterdamse redactie gevestigd evenals de eindredactie, sales, bedrijfsvoering en marketing. In het gebouw van Omroep West in Den Haag, in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam en in het gebouw van RTV Utrecht beschikt FunX over een eigen studio- en redactieruimte voor de lokale programmaredacties. Via een snel datanetwerk en geavanceerde radiotechniek zijn de vier locaties met elkaar verbonden en kan elk programma op elke locatie worden geproduceerd en van daaruit worden uitgezonden.

PERSONEEL 

FunX had per 31 december 39,12 fte (43 medewerkers) in loondienst. Het ziekteverzuim bedroeg in 2016 1,89% en is ten opzichte van het jaar 2015 (1,70%) gestegen. Bij FunX is diversiteit een kernwaarde van het management en tegelijkertijd vanzelfsprekend. Dat geldt natuurlijk voor de culturele diversiteit, maar ook voor de verhouding man-vrouw op de werkvloer. Deze is al jaren ongeveer gelijk.

OPLEIDING & DOORSTROOM

FunX stelt zichzelf ten doel een kweekvijver voor jong mediatalent te zijn. FunX verzorgt de opleiding en training grotendeels zelf door ‘training on the job’ door ervaren programmamakers. Ook beschikt FunX over coaches waarmee al jarenlang wordt samengewerkt. Voormalige FunX-ers werken nu bij AT5, AVRO, VPRO, BNN, KRO, NTR, de NPO en 538.

DISTRIBUTIE

ANALOGE ETHER  | FunX zendt in de vier grote steden uit op lokale FM-frequenties: in Amsterdam en Utrecht op 96.1 FM, in Den Haag op 98.4 FM en in Rotterdam op 91.8 FM. De vergunningen van deze voor FunX geoormerkte frequenties zijn tot 2016 aan de lokale omroepen verleend. Hoewel het belang van internet en digitale radio sterk zal groeien de komende jaren is de verwachting dat FM bereik nog voor een reeks van jaren zeer belangrijk blijft. FM is vooralsnog het meest beluisterde medium.

KABEL EN SATELLIET | Ook in 2016 was FunX in praktisch alle kabelhuishoudens in Nederland te ontvangen. De lokale edities worden in de grote steden en in enkele randgemeenten van de grote steden doorgegeven; daarbuiten wordt de landelijke editie doorgegeven. Via de ASTRA-satelliet is de landelijke editie ook beschikbaar voor schotelbezitters.

INTERNET | Via internet kunnen bezoekers de vijf radio- en zes themakanalen van FunX beluisteren op hun PC, laptop of mobile device. Alle streams zijn ook te ontvangen via de gratis FunX Radio App die aangeboden wordt voor iOS en Android.

DIGITAL RADIO + | De landelijke editie NPO FunX maakt onderdeel uit van het pakket digitale radio-omroep (DAB+) van de NPO en is te ontvangen in bijna heel Nederland. Luisteraars dienen over een speciale DAB+ ontvanger beschikken. Verder is FunX te beluisteren via digitale televisie: via Digitenne van KPN en als onderdeel van de digitale radio- en televisiepakketten van de grote kabelexploitanten Ziggo en UPC.

BEREIK

Het weekbereik van FunX onder jongeren is van 15% (2015) gestegen naar 18% (2016). Onder autochtone, Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse jongeren in de grote steden luisterde niet eerder zo’n groot deel wekelijks naar FunX. Hiermee is de publieke jongerenzender diverser dan ooit. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van FunX.

“Het bereik onder de vier grootste luistergroepen van FunX (Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse jongeren) ligt dicht bij elkaar. Blijkbaar spreekt The Sound Of The City ze aan! Mooi om te zien dat FunX in 2016 substantieel meer autochtone Nederlandse jongeren bereikt. Het jongerenmerk is on air en online écht een platform dat mensen bij elkaar brengt, met welke achtergrond dan ook.” –  
Niels Hoogland, Zendermanager NPO FunX”

FINANCIEN

De stadsedities werden in 2016 bekostigd door middel van (incidentele) subsidies van Gemeente Den Haag, Gemeente Utrecht en Gemeente Rotterdam in samenwerking met Stichting OPEN Rotterdam. Publieke Omroep Amsterdam en RTV Utrecht (Omroep Utrecht Stichting) ) hebben per 1 januari 2013 huisvesting om niet ter beschikking gesteld aan FunX. Daarnaast heeft FunX BV (FunX Media) ook inkomsten uit salesactiviteiten gegenereerd.
De landelijke editie wordt gefinancierd door NPO. De bekostiging van de productie van het media-aanbod verliep via bijdragen van de omroepen BNN-VARA, NTR, VPRO, AVROTROS en KRO-NCRV. De coördinatie- en gezamenlijkheidskosten voor de landelijke editie worden direct door de NPO gefinancierd.

SALES 

De salesafdeling heeft in 2016 haar target ruimschoots behaald. De afdeling opereert onder de naam FunX Media en heeft haar eigen website en social media kanalen waar zij B2B contact onderhoudt met haar adverteerders.

TRENDS & KANSEN IN DE MARKT

In 2016 vond de allereerste editie van het goedbezochte kennisevent Trends & Kansen in de Markt plaats in Amsterdam. Creatieve ondernemers en marketeers kwamen bij elkaar om de kunst van jongerenmarketing onder de knie te krijgen en de nieuwste kansen in de markt te ontdekken. Deelnemers begaven zich tijdens deze allereerste kennissessie in het Mekka van Kansen, maakten hun eigen zakelijke snap(chat) en ontdekten het nieuwe tijdperk van digitale marketing.

BESTUUR STICHTING FUNX  (2016)

Het bestuur van Stichting FunX bestaat uit vijf zetels. Drie bestuursleden worden benoemd door de deelnemende landelijke omroepen en twee door Stichting G4 Radio. Het bestuur is in 2016 viermaal bijeengekomen.

In 2016 is de nadruk in het bijzonder gelegd op de opdracht om te werken aan vernieuwing en verdieping, om talent te ontwikkelen en aandacht te geven aan de verschillende denkbeelden in het land. Heel nadrukkelijk zorgen dat FunX een eigen geluid daarin belangrijk blijft vinden. Eigen keuzes in het berichtgeven, maar de discussie nooit uit de weg gaan.

Marc Adriani – Voorzitter
Gerard Milo – Penningmeester
Niels Wensing – Secretaris
Gerard Walhof
Paul van der Lugt

BESTUUR STICHTING G4 RADIO (2016)

De vier lokale omroepen – Publieke Omroep Amsterdam, Stichting OPEN Rotterdam, Stadsomroep Den Haag en Omroep Utrecht Stichting – hebben als eindverantwoordelijken voor de programmering van FunX zitting in de beheersstichting G4 Radio. Het bestuur vergaderde in 2016 drie keer.

Paul van der Lugt – Voorzitter
Gerard Milo – Penningmeester
Annejikke Ebbinge
Andre Freyssen

MANAGEMENT TEAM (2016)

Het management team vergaderde in 2016 10 keer.

Sebita Badwal – Manager bedrijfsvoering (St FunX)
Hermen Jansen – Directeur (FunX BV)
Sharid Uppelschoten – Programmaleider (St FunX)
Nizar El Assal – Digital Coördinator (NPO)
Niels Hoogland – Zendermanager (NPO)
Cees Anceaux – Technisch voorzitter

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur