OVER

FUNX

<< INHOUDSOPGAVE

FUNX REPORTS

Ouassima, verslaggever Amsterdam

MISSIE & VISIE

FunX bereikt stadsjongeren met aansprekende professioneel gemaakte programma’s, een onderscheidend ‘urban’ muziekformat en een redactionele toon en sfeer. De kracht van het station is dat jongeren zich gemakkelijk met FunX kunnen identificeren; hun muziek wordt gedraaid en FunX biedt een platform voor meningsuiting en dus meningsvorming. Daarnaast vervult de organisatie een kweekvijverfunctie voor jong mediatalent.

FunX-luisteraars zijn, cultureel gezien, zeer divers maar hebben als groep ook veel gemeen. Ze zijn jong en wonen, studeren of werken in de stad. Muziek is een sterk verbindende factor, net als uitgaan, relaties en lifestyle. Over serieuze onderwerpen zoals school, werk, politiek, cultuur, nieuws, familie en religie geven ze graag hun mening. Doordat de programmamakers een afspiegeling zijn van de doelgroep, slaat een zender als FunX aan bij de stadsjongeren. De redactie is dan ook bij uitstek jong en ‘urban’.

“FunX toont respect en
sluit in, niet uit”

ORGANISATIE

FunX wordt geproduceerd in een samenwerkingsverband van vier etniteiten; FunX BV, Stichting G4 Radio, Stichting FunX en NPO. BNN-VARA, AVRO-TROS, VPRO, NTR en KRO-NCRV zijn de vijf deelnemende landelijke omroepen en lokaal zijn dit Publieke Omroep Amsterdam, Stichting OPEN Rotterdam, Stadsomroep Den Haag en Omroep Utrecht Stichting (RTV Utrecht).

Stichting FunX is de productiemaatschappij die vijf radiozenders produceert: NPO FunX (in opdracht van de deelnemende landelijke omroepen), FunX Amsterdam, FunX Rotterdam, FunX Den Haag en FunX Utrecht (in opdracht van Stichting G4 Radio). Daarnaast worden er thema radiostreams en beeldproducties geproduceerd. NPO is verantwoordelijk voor de coördinatie van de landelijke editie (zender- en sitemanagement) en gezamenlijke activiteiten zoals muzieksamenstelling, de landelijke marketing en evenementen. FunX BV heeft ten doel lokale gelden te werven uit sales, fondsen en subsidies.

top

PORTFOLIO

FunX heeft door de jaren heen een breed portfolio ontwikkeld dat nauw met elkaar verweven is. De afdelingen radio, internet, beeld en events werken intensief samen om de content geschikt te maken voor de diverse mediakanalen zodat we de content crossmediaal kunnen aanbieden op het platform waar de luisteraar op dat moment is. Onder internet vallen tevens mobiele ontwikkelingen zoals de app en de responsive website die voor 2015 gepland staat. Ook sociale media vallen binnen het internetdomein.

FunX beschikt over vijf radiokanalen en zes themakanalen, twee websites, online netwerken op Facebook, Instagram, YouTube en Twitter en een mobiele app. Voor meer informatie over de content en inzet van de kanalen klik rechts.

toplicht

LOCATIES

Op het hoofdkantoor van FunX in Rotterdam is de centrale en lokale Rotterdamse redactie gevestigd evenals de eindredactie, sales, bedrijfsvoering en marketing. Op de Calandstraat in Den Haag, in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam en in het gebouw van RTV Utrecht aan de Hengeveldstraat beschikt FunX over een eigen studio- en redactieruimte voor de lokale programmaredacties. Via een snel datanetwerk en geavanceerde radiotechniek zijn de vier locaties met elkaar verbonden en kan elk programma op elke locatie worden geproduceerd en van daaruit worden uitgezonden.

top

PERSONEEL

De bij FunX betrokken entiteiten hadden per 31 december 2014 gezamenlijk 46,35 fte (50 medewerkers) in loondienst. Het ziekteverzuim is ten opzichte van het jaar ervoor gedaald. Bij FunX is diversiteit een kernwaarde van het management en tegelijkertijd vanzelfsprekend. Dat geldt voor de culturele diversiteit als ook voor de verhouding man-vrouw op de werkvloer. Deze is al jaren ongeveer gelijk.

OPLEIDING & DOORSTROMING

FunX verzorgt de opleiding en training grotendeels zelf door ‘training on the job’ door ervaren programmamakers. Ook beschikt FunX over coaches waarmee al jarenlang wordt samengewerkt. FunX stelt zichzelf ten doel een kweekvijver voor jong mediatalent te zijn. Voormalige FunX-ers werken nu bij AT5, AVRO, VPRO, BNN, KRO, NTR, de NPO, 538, en Kink FM.

top

BESTUUR STICHTING FUNX (DEC 2014)

Leo van der Goot – Voorzitter
Cees Anceaux – Penningmeester
Niels Wensing – Secretaris

Gerard Walhof
Paul van der Lugt

Het bestuur van Stichting FunX bestaat uit vijf zetels. Drie bestuursleden worden benoemd door de deelnemende landelijke omroepen en twee door Stichting G4 Radio. In 2014 is er één bestuurswisseling geweest; Bart Soepnel, benoemd door de NTR is vervangen door Niels Wensing van AVROTROS. Stichting FunX vergaderde in 2014 vijf keer.

BESTUUR STICHTING G4 RADIO (DEC 2014)

Cees Anceaux – Voorzitter
Gerard Milo – Penningmeester
Rudolf Buurma – Secretaris

Paul van der Lugt
André Freyssen

Vervangende leden
Rob Muller

Ahmet Coskun
Zeljko Sokic
Karin Stroo

De vier lokale omroepen – Publieke Omroep Amsterdam, Stichting OPEN Rotterdam, Stadsomroep Den Haag en Omroep Utrecht Stichting – hebben als eindverantwoordelijken voor de programmering van FunX zitting in de beheersstichting G4 Radio. Het bestuur bestaat uit vijf leden: vier omroepvertegenwoordigers en een onafhankelijk voorzitter. De omroepvertegenwoordigers hebben een vaste vervanger. Het bestuur vergaderde in 2014 vijf keer.

MANAGEMENT TEAM (DEC 2014)

Sebita Badwal – Manager bedrijfsvoering (St FunX)
Ronald van der Meijden – Sr. Eindredacteur (St FunX)
Sanne Breimer – Eindredacteur (St FunX)
Wilbert Mutsaers – Zendermanager (NPO)
Nizar el Assal – Internet manager (NPO)

Hermen Jansen – Directeur (FunX BV)
Daphne Swart – Manager bestuurszaken (FunX BV)

toplicht


Ik luister nu en elke dag naar FunX dance! I love it!

Toekilah Dwanna op Facebook

DISTRIBUTIE

ANALOGE ETHER

FunX zendt in de vier grote steden uit op lokale FM-frequenties: in Amsterdam en Utrecht op 96.1 FM, in Den Haag op 98.4 FM en in Rotterdam op 91.8 FM. De vergunningen van deze voor FunX geoormerkte frequenties zijn tot 2016 aan de lokale omroepen verleend. Hoewel het belang van internet en digitale radio sterk zal groeien de komende jaren is de verwachting dat FM bereik nog voor een reeks van jaren zeer belangrijk blijft. FM is vooralsnog het meest beluisterde medium.

KABEL EN SATELLIET

Ook in 2014 was FunX in praktisch alle kabelhuishoudens in Nederland te ontvangen. De lokale edities worden in de grote steden en in enkele randgemeenten van de grote steden doorgegeven; daarbuiten wordt de landelijke editie doorgegeven. Via de ASTRA-satelliet is de landelijke editie ook beschikbaar voor schotelbezitters.

INTERNET

Via internet kunnen bezoekers de vijf radio- en zes themakanalen van FunX beluisteren op hun PC, laptop of mobile device. Alle streams zijn ook te ontvangen via de gratis FunX Radio App die aangeboden wordt voor iOS en Android.

DIGITAL RADIO +

De landelijke editie NPO FunX maakt onderdeel uit van het pakket digitale radio-omroep (DAB+) van de NPO en is te ontvangen in bijna heel Nederland. Luisteraars dienen over een speciale DAB+ ontvanger beschikken. Verder is FunX te beluisteren via digitale televisie: via Digitenne van KPN en als onderdeel van de digitale radio- en televisiepakketten van de grote kabelexploitanten Ziggo en UPC.

top

FINANCIËN

De stadsedities werden in 2014 bekostigd door middel van (incidentele) subsidies van Gemeente Den Haag, Gemeente Utrecht en Gemeente Rotterdam in samenwerking met Stichting OPEN Rotterdam. Publieke Omroep Amsterdam en RTV Utrecht (Omroep Utrecht Stichting) ) hebben per 1 januari 2013 huisvesting om niet ter beschikking gesteld aan FunX. Daarnaast heeft FunX BV ook inkomsten uit lokale sales gegenereerd, in 2014 bedroeg de netto sales opbrengst € 438.000.

De landelijke editie wordt gefinancierd door NPO. De bekostiging van de productie van het media-aanbod verliep via bijdragen van de omroepen BNN-VARA, NTR, VPRO, AVROTROS en KRO-NCRV. De coördinatie- en gezamenlijkheidskosten voor de landelijke editie worden direct door de NPO gefinancierd.

top

“What a sleepless night! I hope to hear a great #wakeupsong playing on #Funx #Radio”

@DesignArtStage op Twitter

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur