FUNX IN 2015

 

 

 

 

SHARID UPPELSCHOTEN PROGRAMMALEIDER

In het begin van deze column wil ik je even mee terug nemen naar de beginjaren van FunX. Of beter nog: de allereerste periode dat FunX uit ging zenden in de vier grootste steden van Nederland. Het zoemde in de steden. Er was een nieuwe radiozender, er werd andere muziek gedraaid dan op de bestaande radiostations en er waren jongeren te horen, jongeren zoals wij zelf. Ik maakte deel uit van FunX in die beginperiode. Ik leerde radio maken bij FunX en ik was de eerste presentator van de lokale, Amsterdamse editie.

Na vier jaar sloeg ik mijn vleugels uit en verliet ik het FunX-nest. Ik werkte in Hilversum, bij diverse zenders en verschillende omroepen. In juni 2015 keerde ik terug op het oude nest, maar nu in de functie van programmaleider. Ik trof een FunX aan dat in de basis hetzelfde was, maar met meer mogelijkheden dan voorheen. Groter, professioneler, meer een echt bedrijf dan toen ik het begin 2007 verliet. Er waren ook veel dingen niet veranderd: de mensen die er werken zijn nog steeds jong en een betere afspiegeling van de grootstedelijke jongerencultuur ga je in geen enkel bedrijf vinden. Al die mensen bij ons, barsten van de ambitie en willen de FunX-community, zowel online als on air, alleen maar uitbreiden en ons platform vergroten.

We hebben dit jaar weer goede stappen gezet. Zo stonden we deze zomer op festivals als Woo Hah!, Encore, Appelsap, Rotterdam Unlimited en zonden we in oktober vier dagen uit tijdens ADE, live vanuit het Melkweg Café. We haalden een miljoen unieke bezoekers in een maand en vergrootten ons bereik online met 50%. We hebben een stevige programmering in het weekend neergezet, zijn begonnen met een (geslaagd) technisch experiment waarbij een dj met één druk op de knop in elke stad andere lokale content kan instarten. Het komende jaar staat in het teken van meer en groter: een groter bereik, een grotere online afdeling, meer bezoekers en luisteraars en meer exposure. FunX blijft zich ontwikkelen. We zijn tenslotte The Sound of the City.

toplicht

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSIE & VISIE

FunX bereikt stadsjongeren met aansprekende professioneel gemaakte programma’s, een onderscheidend ‘urban’ muziekformat en een redactionele toon en sfeer. De kracht van het station is dat jongeren zich gemakkelijk met FunX kunnen identificeren. FunX draait hun muziek en biedt een platform voor meningsuiting, dat uiteindelijk weer kan leiden tot meningsvorming. De zender levert een belangrijke bijdrage aan de (sub)culturele identificatie van haar luisteraars: FunX geeft de jonge stadse generatie in Nederland een eigen stem.

FunX-luisteraars zijn, cultureel gezien, zeer divers maar hebben als groep ook veel gemeen. Ze zijn jong en wonen, studeren of werken in de stad. Muziek is een sterk verbindende factor, net als uitgaan, relaties en lifestyle. Over serieuze onderwerpen zoals school, werk, politiek, cultuur, nieuws, familie en religie geven ze graag hun mening. Doordat de programmamakers een afspiegeling zijn van de doelgroep, slaat een zender als FunX aan bij de stadsjongeren. De redactie is dan ook bij uitstek jong, multicultureel en ‘stads’.

toplicht

ORGANISATIE

FunX wordt geproduceerd in een samenwerkingsverband van vier entiteiten; FunX BV, Stichting G4 Radio, Stichting FunX en NPO. BNN-VARA, AVRO-TROS, VPRO, NTR en KRO-NCRV zijn de vijf deelnemende landelijke omroepen en lokaal zijn dit Publieke Omroep Amsterdam, Stichting OPEN Rotterdam, Stadsomroep Den Haag en Omroep Utrecht Stichting (RTV Utrecht).

Stichting FunX is de productiemaatschappij die vijf radiozenders produceert: NPO FunX (in opdracht van de deelnemende landelijke omroepen), FunX Amsterdam, FunX Rotterdam, FunX Den Haag en FunX Utrecht (in opdracht van Stichting G4 Radio). Daarnaast worden thema radiostreams en beeldproducties geproduceerd.

NPO is verantwoordelijk voor de coördinatie van de landelijke editie (zender- en sitemanagement) en gezamenlijke activiteiten zoals muzieksamenstelling, de landelijke marketing en evenementen.

FunX Media heeft ten doel lokale gelden te werven uit sales, fondsen en subsidies.

toplicht

LOCATIES

Op het hoofdkantoor van FunX in Rotterdam is de centrale en lokale Rotterdamse redactie gevestigd evenals de eindredactie, sales, bedrijfsvoering en marketing. Op de Calandstraat in Den Haag, in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam en in het gebouw van RTV Utrecht aan de Hengeveldstraat beschikt FunX over een eigen studio- en redactieruimte voor de lokale programmaredacties. Via een snel datanetwerk en geavanceerde radiotechniek zijn de vier locaties met elkaar verbonden en kan elk programma op elke locatie worden geproduceerd en van daaruit worden uitgezonden.

PERSONEEL

FunX had per 31 december 37,6 fte (40 medewerkers) in loondienst. Het ziekteverzuim bedroeg in 2015 1,70% en is ten opzichte van het jaar 2014 (2,09%) gedaald. Bij FunX is diversiteit een kernwaarde van het management en tegelijkertijd vanzelfsprekend. Dat geldt natuurlijk voor de culturele diversiteit, maar ook voor de verhouding man-vrouw op de werkvloer. Deze is al jaren ongeveer gelijk.

OPLEIDING & DOORSTROMING

FunX stelt zichzelf ten doel een kweekvijver voor jong mediatalent te zijn. FunX verzorgt de opleiding en training grotendeels zelf door ‘training on the job’ door ervaren programmamakers. Ook beschikt FunX over coaches waarmee al jarenlang wordt samengewerkt. FunX stelt zichzelf ten doel een kweekvijver voor jong mediatalent te zijn. Voormalige FunX-ers werken nu bij AT5, AVRO, VPRO, BNN, KRO, NTR, de NPO en 538.

toplicht

DISTRIBUTIE

ANALOGE ETHER  | FunX zendt in de vier grote steden uit op lokale FM-frequenties: in Amsterdam en Utrecht op 96.1 FM, in Den Haag op 98.4 FM en in Rotterdam op 91.8 FM. De vergunningen van deze voor FunX geoormerkte frequenties zijn tot 2016 aan de lokale omroepen verleend. Hoewel het belang van internet en digitale radio sterk zal groeien de komende jaren is de verwachting dat FM bereik nog voor een reeks van jaren zeer belangrijk blijft. FM is vooralsnog het meest beluisterde medium.

KABEL EN SATELLIET | Ook in 2015 was FunX in praktisch alle kabelhuishoudens in Nederland te ontvangen. De lokale edities worden in de grote steden en in enkele randgemeenten van de grote steden doorgegeven; daarbuiten wordt de landelijke editie doorgegeven. Via de ASTRA-satelliet is de landelijke editie ook beschikbaar voor schotelbezitters.

INTERNET | Via internet kunnen bezoekers de vijf radio- en zes themakanalen van FunX beluisteren op hun PC, laptop of mobile device. Alle streams zijn ook te ontvangen via de gratis FunX Radio App die aangeboden wordt voor iOS en Android.

DIGITAL RADIO + | De landelijke editie NPO FunX maakt onderdeel uit van het pakket digitale radio-omroep (DAB+) van de NPO en is te ontvangen in bijna heel Nederland. Luisteraars dienen over een speciale DAB+ ontvanger beschikken. Verder is FunX te beluisteren via digitale televisie: via Digitenne van KPN en als onderdeel van de digitale radio- en televisiepakketten van de grote kabelexploitanten Ziggo en UPC.

Digitale luisteraars zijn vooral jongeren en hoogopgeleiden. Het meest luisteren zij naar radiozenders die ook op FM populair zijn. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Trends’ in Digitale Media dat is uitgevoerd  door GfK.

FINANCIËN

De stadsedities werden in 2015 bekostigd door middel van (incidentele) subsidies van Gemeente Den Haag, Gemeente Utrecht en Gemeente Rotterdam in samenwerking met Stichting OPEN Rotterdam. Publieke Omroep Amsterdam en RTV Utrecht (Omroep Utrecht Stichting) ) hebben per 1 januari 2013 huisvesting om niet ter beschikking gesteld aan FunX. Daarnaast heeft FunX BV (FunX Media) ook inkomsten uit salesactiviteiten gegenereerd.

De landelijke editie wordt gefinancierd door NPO. De bekostiging van de productie van het media-aanbod verliep via bijdragen van de omroepen BNN-VARA, NTR, VPRO, AVROTROS en KRO-NCRV. De coördinatie- en gezamenlijkheidskosten voor de landelijke editie worden direct door de NPO gefinancierd.

SALES | FUNX MEDIA

De stadsedities werden in 2015 bekostigd door middel van (incidentele) subsidies van Gemeente Den Haag, Gemeente Utrecht en Gemeente Rotterdam in samenwerking met Stichting OPEN Rotterdam. Publieke Omroep Amsterdam en RTV Utrecht (Omroep Utrecht Stichting) ) hebben per 1 januari 2013 huisvesting  ter beschikking gesteld aan FunX. Daarnaast heeft FunX Media een eigen website gelanceerd: www.funxmedia.nl

toplicht

BESTUUR STICHTING FUNX  (DEC 2015)

Het bestuur van Stichting FunX bestaat uit vijf zetels. Drie bestuursleden worden benoemd door de deelnemende landelijke omroepen en twee door Stichting G4 Radio. Het bestuur is in 2015 viermaal bijeengekomen.

In 2015 is de nadruk in het bijzonder gelegd op de opdracht om te werken aan vernieuwing en verdieping, om talent te ontwikkelen en om ons breed te manifesteren in de stad, door samen te werken met (culturele) partners, instellingen en inwoners.

 • Marc Adriani – Voorzitter
 • Cees Anceaux – Penningmeester
 • Niels Wensing – Secretaris
 • Gerard Walhof
 • Paul van der Lugt

BESTUUR STICHTING G4 RADIO (DEC 2015)

De vier lokale omroepen – Publieke Omroep Amsterdam, Stichting OPEN Rotterdam, Stadsomroep Den Haag en Omroep Utrecht Stichting – hebben als eindverantwoordelijken voor de programmering van FunX zitting in de beheersstichting G4 Radio. Het bestuur bestaat uit vijf leden: vier omroepvertegenwoordigers en een onafhankelijk voorzitter. De omroepvertegenwoordigers hebben een vaste vervanger. Het bestuur vergaderde in 2015 vier keer.

 • Cees Anceaux – Voorzitter
 • Gerard Milo – Penningmeester
 • Rudolf Buurma – Secretaris
 • Paul van der Lugt
 • André Freyssen
 • Vervangende leden: Rob Muller
 • Ahmet Coskun
 • Zeljko Sokic
 • Karin Stroo

MANAGEMENT TEAM (DEC 2015)

Het management team vergaderde in 2015 vier keer.

 • Sebita Badwal – Manager bedrijfsvoering (St FunX)
 • Hermen Jansen – Directeur (FunX BV)
 • Sharid Uppelschoten – Programmaleider (St FunX)
 • Niels Hoogland – Adjunct-zendermanager (NPO)

 

 

toplicht

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur