JAARVERSLAG

 

 

FunX in

2017

Met trots presenteren wij ons jaarverslag, een interactief magazine met alles waar wij trots op zijn!

 

 

MISSIE & VISIE 

FunX bereikt stadsjongeren met aansprekende professioneel gemaakte programma’s, een onderscheidend ‘urban’ muziekformat en een redactionele toon en sfeer. De kracht van het station is dat jongeren zich gemakkelijk met FunX kunnen identificeren. FunX draait hun muziek en biedt een platform voor meningsuiting, dat uiteindelijk weer kan leiden tot meningsvorming. De zender levert een belangrijke bijdrage aan de (sub)culturele identificatie van haar luisteraars: FunX geeft de jonge stadse generatie in Nederland een eigen stem.

ORGANISATIE 

FunX wordt geproduceerd in een samenwerkingsverband van vier entiteiten; FunX BV, Stichting G4 Radio, Stichting FunX en NPO. Stichting FunX produceert de vijf radiozenders (NPO FunX, FunX Amsterdam, FunX Rotterdam, FunX Den Haag en FunX Utrecht) in opdracht van de drie landelijk deelnemende omroepen: BNNVARA, NTR en KRO-NCRV en Stichting G4 Radio, waarin de lokale omroepen Publieke Omroep Amsterdam, OPEN Rotterdam, Stadsomroep Den Haag en RTV Utrecht vertegenwoordigd zijn. Daarnaast worden thema radiostreams en beeldproducties geproduceerd.

NPO is verantwoordelijk voor de coördinatie van de landelijke editie (zender- en sitemanagement) en gezamenlijke activiteiten zoals muzieksamenstelling, de landelijke marketing en evenementen.

FunX Media heeft ten doel lokale gelden te werven uit sales, fondsen en subsidies.

ORGANOGRAM

THE SOUND OF THE CITY

LOCATIES 

Op het hoofdkantoor van FunX in Rotterdam is de centrale en lokale Rotterdamse redactie gevestigd evenals de eindredactie, sales, bedrijfsvoering en marketing. In In het gebouw van Omroep West, op de Laan van ‘s-Gravenmade in Den Haag, in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam en in het gebouw van RTV Utrecht aan de Hengeveldstraat beschikt FunX over een eigen studio- en redactieruimte voor de lokale programmaredacties. Via een snel datanetwerk en geavanceerde radiotechniek zijn de vier locaties met elkaar verbonden en kan elk programma op elke locatie worden geproduceerd en van daaruit worden uitgezonden.

PERSONEEL

FunX had per 31 december 53,63 fte (56 medewerkers) in loondienst. Bij FunX is diversiteit een kernwaarde van het management en tegelijkertijd vanzelfsprekend. Dat geldt natuurlijk voor de culturele diversiteit, maar ook voor de verhouding man-vrouw op de werkvloer. Deze is al jaren ongeveer gelijk.

OPLEIDING & DOORSTROOM

FunX stelt zichzelf ten doel een kweekvijver voor jong mediatalent te zijn. FunX verzorgt de opleiding en training grotendeels zelf door ‘training on the job’ door ervaren programmamakers. Ook beschikt FunX over coaches waarmee al jarenlang wordt samengewerkt. FunX stelt zichzelf ten doel een kweekvijver voor jong mediatalent te zijn. Voormalige FunX-ers werken nu bij NOS, AVRO, VPRO, BNN, KRO, NTR, de NPO en RTL.

BEREIK

Het weekbereik van NPO FunX is dit jaar onder jongeren van 15 tot 35 jaar in de vier grote steden gestegen naar 19%. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van NPO FunX. De jongerenzender is daarmee de nummer vier van best beluisterde radiozenders onder stadsjongeren
Het bereik van NPO FunX blijft groeien onder de jongste doelgroep. In drie jaar tijd is het weekbereik onder stadsjongeren van NPO FunX toegenomen met 35%. NPO FunX is veruit het best beluisterde radiostation onder stadsjongeren met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse achtergrond. De jongerenzender wordt het best beluisterd door jongeren tussen de 15 en 24 jaar. In deze groep is het weekbereik van NPO FunX gestegen van 17% in 2016 naar 22% in 2017. Hiermee is NPO FunX de enige radiozender die significant beter scoort onder het jongste deel van haar doelgroep.

DISTRIBUTIE

ANALOGE ETHER 

FunX zendt in de vier grote steden uit op lokale FM-frequenties: in Amsterdam en Utrecht op 96.1 FM, in Den Haag op 98.4 FM en in Rotterdam op 91.8 FM. De vergunningen van deze voor FunX geoormerkte frequenties zijn tot 2016 aan de lokale omroepen verleend. Hoewel het belang van internet en digitale radio sterk zal groeien de komende jaren is de verwachting dat FM bereik nog voor een reeks van jaren zeer belangrijk blijft. FM is vooralsnog het meest beluisterde medium.

KABEL EN SATELLIET 

Ook in 2017 was FunX in praktisch alle kabelhuishoudens in Nederland te ontvangen. De lokale edities worden in de grote steden en in enkele randgemeenten van de grote steden doorgegeven; daarbuiten wordt de landelijke editie doorgegeven. Via de ASTRA-satelliet is de landelijke editie ook beschikbaar voor schotelbezitters.

INTERNET 

Via internet kunnen bezoekers de vijf radio- en zes themakanalen van FunX beluisteren op hun PC, laptop of mobile device. Alle streams zijn ook te ontvangen via de gratis FunX Radio App die aangeboden wordt voor iOS en Android.

DIGITAL RADIO + 

De landelijke editie NPO FunX maakt onderdeel uit van het pakket digitale radio-omroep (DAB+) van de NPO en is te ontvangen in bijna heel Nederland. Luisteraars dienen over een speciale DAB+ ontvanger te beschikken. Verder is FunX te beluisteren via digitale televisie: via Digitenne van KPN en als onderdeel van de digitale radio- en televisiepakketten van de grote kabelexploitanten Ziggo en UPC.

FINANCIEN

De stadsedities werden in 2017 bekostigd door middel van (incidentele) subsidies van Gemeente Den Haag, Gemeente Utrecht en Gemeente Rotterdam in samenwerking met Stichting OPEN Rotterdam.

Publieke Omroep Amsterdam en RTV Utrecht (Omroep Utrecht Stichting) hebben per 1 januari 2013 huisvesting ter beschikking gesteld aan FunX. Daarnaast heeft FunX BV (FunX Media) ook inkomsten uit salesactiviteiten gegenereerd.

De landelijke editie wordt gefinancierd door NPO. De bekostiging van de productie van het media-aanbod verliep via bijdragen van de omroepen BNN-VARA, NTR en KRO-NCRV. De coördinatie- en gezamenlijkheidskosten voor de landelijke editie worden direct door de NPO gefinancierd.

SALES 

In 2017 heeft de salesafdeling haar target behaald.
Het team opereert onder de naam FunX Media en heeft haar eigen website en social media kanalen waar zij B2B contact onderhoudt met haar adverteerders.

FUNX MEDIA BUSINESS AWARD

In 2017 vond de allereerste editie van de FunX Media Business Award (FMBA) plaats in Amsterdam. De FunX Media Business Award is een belangrijk netwerkevent voor ondernemers die net gestart zijn of hun netwerk willen uitbreiden.

Vijf jonge ondernemers pitchten hun onderneming en streden om de titel én een reclamecampagne op FunX. Zendermanager Niels Hoogland deelde het verhaal achter het succes van de jongerenzender, verschillende sprekers praatten je bij over ‘de reclame van nu’ en verschillende influencers lichtten toe hoe je de jongerendoelgroep kunt bereiken.

BESTUUR

BESTUUR STICHTING FUNX  (2017)

Het bestuur van Stichting FunX bestaat uit vijf zetels. Drie bestuursleden worden benoemd door de deelnemende landelijke omroepen en twee door Stichting G4 Radio. Het bestuur is in 2017 viermaal bijeengekomen.

In 2017 is de nadruk in het bijzonder gelegd op de opdracht om te werken aan vernieuwing en verdieping, om talent te ontwikkelen en aandacht te geven aan de verschillende denkbeelden in het land. Heel nadrukkelijk zorgen dat FunX een eigen geluid daarin belangrijk blijft vinden. Eigen keuzes in het berichtgeven, maar de discussie nooit uit de weg gaan.

 • Marc Adriani / Lois de Jong – Voorzitter
 • Gerard Milo – Penningmeester
 • Niels Wensing – Secretaris
 • Gerard Walhof
 • Paul van der Lugt
BESTUUR STICHTING G4 RADIO (2017)

De vier lokale omroepen – Publieke Omroep Amsterdam, Stichting OPEN Rotterdam, Stadsomroep Den Haag en Omroep Utrecht Stichting – hebben als eindverantwoordelijken voor de programmering van FunX zitting in de beheersstichting G4 Radio. Het bestuur vergaderde in 2017 drie keer.

 • Paul van der Lugt – Voorzitter
 • Gerard Milo – Penningmeester
 • Annejikke Ebbinge
 • John Olivieira
MANAGEMENT TEAM (2017)

Het management team vergaderde in 2017 10 keer.

 • Sebita Badwal – Manager bedrijfsvoering (St FunX)
 • Hermen Jansen – Salesmanager (FunX BV)
 • Sharid Alles – Programmaleider (St FunX)
 • Niels Hoogland – Zendermanager (NPO)
 • Cees Anciaux – Technisch voorzitter
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur